Stox

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF ZO OP DE HOOGTE VAN DE ALLERLAATSTE FASHION-FACTS!    

Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stox Wear. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


Log Bestanden


Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Stox Wear beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Stox Wear enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Stox Wear maakt geen analyses van de IP adressen.


Veiligheid


Op de website van Stox Wear zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Stox Wear werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@stoxwear.nl.


Gebruik van bekomen informatie


Stox Wear kan uw verkregen gegevens gebruiken om Stox Wear nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Stox Wear zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.


Meldingen en aanpassingen


Stox Wear behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.